NewsMusicVideosOther
Deep - Vozvraschenie Глубина
   10 / 11

Vozvraschenie — Deep — download

Deep Vozvraschenie
FB Transmit <IS NOW OFF>
Sergey Kanunnikov - vocals, acoustic guitar, songwriting, arrangements
Iliya Kudryashov - zhaleyka, sopilka, ocarina, caval, floyara, svirel, backing vocals
Oleg Kozlov - percussion
Nikita Aleshin - bass, keyboards (6, 8)
Denis Zabavsky - balalayka
Vladimir Kozhekin - harp (7, 9)
Roman Lomov - kalyuka (9), glukophone (3)
Sergey Filatov - keyboards (12)
Olga Nadezhdina - vocals (2)
Vasilisa Tarasova - vocals (2)
Nastya Kanunnikova - vocals (9)

Recorded, edited, mixed and mastered by Artem Desyatun
Cover artwork and layout by Alexander Utkin
Comments